3.miesto na 1.oficiálnej súťaži Tanca so psom v SR! - 3rd place at the first official competition in dogdancing in Slovakia!

03.10.2011 22:22

Prvý októbrový víkend sa na západnom Slovensku v Galante konala prvá oficiálna súťaž dogdancingu pod názvom Dogfest, podľa pravidiel paws´n´music asociation. Rozhodkyne prišli až z Čiech. Víkend bol neskutočne horúci a v rovnaký deň sme skladali aj postupové skúšky dogdancingu. Súťažili sme v divízii D - dance with dog v konkurencii 6 skúsených tímov. Takmer 30 stupnova horúčava a dlhé takmer 6 hodinové čakanie sa žiaľ odrazilo na našom výkone, s ktorým som nebola spokojná, pretože sme zostavu neodtancovali tak ako sme ju mali natrénovanú. Napriek týmto okolnostiam sme na moje veľké prekvapenie získali krásne tretie miesto! Tretie miesto na našej prvej súťaži ma neuveriteľne potešilo. Som na našu bavlnku Elinku hrdá!

The first weekend in October in western Slovakia in Galante held the first official competition dogdancing! Under the title Dogfest, under the rules paws'n'music Asociation. Judge to come from Bohemia. The weekend was extremely hot on the same day we passed the advancement exam dogdancing. We compete in Division D - dance with the dog, competition of six teams experienced. Almost 30 degree heat and long six hour wait, unfortunately, reflected in our performance, which I was not satisfied. Our dancing perfomance we not done, as we had practiced it. Despite these circumstances we have to get my beautiful surprise third place! We won third place at our first competition I am incredibly pleased. I am so proud of my lovely Elinka!

tanec-s-eli.jpg 

fotka zo súťažného tanca /  picture from the dogdancing competition