Bilancia roku 2011 - Summary of success in 2011

16.01.2012 21:56

Na konci roka sa zvykne bilancovať. Prinášam vám teda zhrnutie všetkých našich aktivít. Čo priniesol rok 2011 nám s Elinkou? Veľmi veľa krásnych úspechov. Nielen na výstavách ale aj pred malými i veľkými divákmi na vystúpeniach, na súťažiach v tanci, poslušnosti a trikoch...

At the end of the year tends to balance.  I bring you a summary of all our activities. What brought us the year 2011 for me and Elinka? Too many wonderful achievements.

Zúčastnili sme sa 5 výstav, na ktorých sme získali 5 x známku Výborná1, 4xCAC, 2xCACIB, 2xBOB, a titul klubový víťaz. Okrem toho spolu s neterkou Mimkou získali na medzinárodnej výstave psov krásne tretie miesto v súťaži dieťa a pes. Sme veľmi radi, že sa Elinka krásne predvádza a rozhodcom sa páči. V hodnotení Cotonlandu Elinka získala krásne piate miesto v súťaži o najkrajšiu dospelú Cotonku v roku 2011.

We participated in five dog shows, where we get 5 x Excellent1 , 4xCAC, 2xCACIB, 2xBOB, and the title of club champion too. Elinka with niece Mimka received on the international dog show third place. We are very pleased that our Elinka´s beautiful walks likes to judge.

Keďže našou hlavnou záľubou je tanec so psom, nedá mi opomenúť aj túto našu aktivitu. S Elinkou sme mali v roku 2011 spolu 14 verejných nesúťažných vystúpení (školy, škôlky, výstavy, dobročinné akcie na podporu nášho košického útulku) ďaľšie dve vystúpenia mali spolu Mimka a Eli (na výstave akveterra jar, jeseň)

As you probably know our main hobby is dogdancing (dancing with dog) so I must mention that our activity too. With Elinka, we had in 2011 a total of 14 non-competitive public appearances (schools, nurseries, exhibitions, charity events to support our shelter in the Kosice), the other two performances had my niece Mimka and Elinka.

Pri tanci ešte chvíľu ostaneme. Október 2011 sa zapísal do histórie slovenského športu so psom - Dogdancingu a to prvou oficiálnou súťažou v Tanci so psom v slovenskej Galante. Na takej udalosti sme pravdaže nemohli chýbať a tak sme prvýkrát súťažili v kategórii Dance with dog (tanec so psom) a hoci nám naše vystúpenie vôbec nevyšlo podľa mojich predstáv aj napriek tomu sme získali nádherné tretie miesto!  Zároveň sme zložili aj postupovú skúšku z dogdancingu v divízii freestyle na výbornú. Tento úspech nás nesmierne teší.

October 2011, entered into the history of Slovak dogdancing with the first official competition in this sport. At such events, we of course could not miss, so we first competed in the Dance with dog and although we did not work out our performance at all in my imagination, even though we got a wonderful third place! We also passed exam of freestyle on excellent.The success we are very pleased.

Rovnako nás teší aj úspech v netradičnom a málo známom športe nazvanom trickdogging čiže v súťaži psích trikov - kde sme súťažili úplne prvýkrát a to rovno v kategórii profi teamov,  získali sme s Elinkou prekrásne prvé miesto!

Also pleased with the success of the unusual sport - dog tricks, where we competed for the first time, in the category of professional teams, we got a beautiful first place!

No a nesmiem zabudnúť na základnú poslušnosť a neoficiálnu súťaž  v nej, kde sme opäť získali vďaka Elinkinej poslušnosti a snahe krásne prvé miesto.

Well, must not forget - basic obedience and unofficial competition in it, where once again we obtained order first place!

O našich úspechoch ste sa mohli dočitať aj v dvoch časopisoch. V českom časopise Psí kusy a v slovenskom časopise Náš pes.

About our achievements you can also read in the two magazines. The Czech magazine: Psí kusy and slovak dog magazin: Náš pes

Ďakujeme všetkým našim priaznivcom za podporu. Dáške ďakujem za pomoc s odvozom, Marekovi za krásne fotky. Osobitne ďakujem Romanke z UVP-čka https://www.uvplp.sk/  za pozvania na rôzne besedy a vystúpenia v tanci so psom. Všetkým našim priaznivcom a priateľom, aj návštevníkom našich web-stránok ďakujeme za vašu priazeň a prajeme krásny celý rok 2012. Zenóbia a Elinka