Jouvi je prvý drobček, ktorý odchádza do novej rodiny! Jouvi goes first, will live in the family in Czech Republic!

18.12.2012 22:28

Jouvinko (Angel of Joy) je našim prvým šteniatkom, ktoré si našlo svoj nový domov v Českej republike. Bude najkrajším vianočným darčekom pre jedného úžasného chlapčeka Kubka! A bude mať naozaj zvláštne poslanie bude špeciálnym nositeľom radosti, napokon má to aj v mene - jeho celé meno je Angel of Joy, čo v preklade znamená Posol radosti

Jouvy (Angel of Joy) is our first puppy, which found his new home in Czech Republic. He will be the most beautiful Christmas gift for a amazing boy - Kubko! And he will have a really special mission will be a special bearer of joy - all it is in his name - his full name is Angel of Joy - herald of joy.