Nový tanec na vystúpení pre ZŠ Bernolákova - Our new dance in basic school Bernolákova

20.06.2011 21:25

Po jednej daždivej noci opäť prišiel krásny slnečný deň a tak sme mohli uskutočniť sľúbenú besedu pre deti a ich panie učiteľky na základnú školu v Košiciach vonku na dvore. Detičky nás už vzorne a s očakávaním v tvárach čakali, starší žiaci sa zase dívali aspoň cez okná svojich tried. Pani riaditeľka nás privítala a beseda o psíkoch a hlavne so psíkmi sa už mohla začať. Zúčastnili sme sa v tomto zložení zložení, Maťa a Zorrko, malli úvodné slovo a ukážku tanca, Dorka a Áron, Janka a Koky, ktorý si premiérovo skúsil tanec a Lenka a Roxym. Po úvodnom slove a tanci sme prišli na rad my. S mojou bavlnkou Elinkou sme si pripravili nový elegantný tanec na krásnu klavírnu skladbu. Aj náš nový tanček sa stretol s veľkým úspechom, potešením mi bolo počuť už počas predstavenia milý detský smiech a potlesk v priebehu aj po vystúpení. Je to krásny pocit potešiť deti aj týmto spôsobom. Nezostali sme však iba pri tanci ale deťom sme vysvetlili aj základy bežnej starostlivosti o psíka. Predviedli sme aj spoločnú ukážku základnej poslušnosti. Na záver nemohlo chýbať hladkanie, ktoré už deti netrpezlivo očakávali. Všimla som si aj jedno dievčatko, ktoré je dočasne na vozíčku a tak som jej Elinku podvihla bližšie, aby si aj ono mohlo užiť krásny pocit z hladkania po jemnom kožúšku. Verte mi tá radosť na jej tvári to bol neopísateľný pocit... Som veľmi hrdá na svoju malú tanečnicu Elinku, ktorá je zosobnením trpezlivosti a lásky aj k deťom, presviedčam sa o tom po každom našom vystúpení keď ju deti občas nemotorne a viacerí naraz zovšadiaľ hladkajú. Od detí si vyslúžila krásny titul baletka Elinka. Veľmi milo nás prekvapil aj prístup pani riaditeľky, ktorá mala pre nás prichytanú odmenu v podobe sladkosti, nápoja a tiež chutnej a voňavej maškrty pre každého havkáča. Ďakujeme Vám!!!

Fotky z našej novej tanečnej choreografie v rámci nášho vystúpenia na besede pre základnú školu v Košiciach.

We has new dogdancing performance, with wholly new choreography, at basic school on Bernolákova street in Košice. You can see some photos from this performance.