Nový štvornohý člen v rodine :)

20.04.2012 23:13

Do našej veľkej rodiny dnes pribudol nový v poradí druhý štvornohý člen. Je to psík plemena cavalier king charles spaniel a jeho cele meno je Twist Aldaha Gold. Pohádza z Ostravy z ČR a jeho novou hrdou majiteľkou je moja sestra Dáška, žijúca v Bratislave. Teším sa kedy ho uvidím a verím, že Elinka sa novému priateľovi poteší :)

In our large family is a new member with four paws from today. It is a dog breed cavalier king charles spaniel and his full name is Twist Aldaha Gold. It comes from Ostrava in Czech Republic (as Elinka) and its proud new owner is my sister Dáška, living in Bratislava. I rejoice when I see him and I believe that the new friend Elinka enjoy :)