Tanečné vystúpenie na akcii v Michalovciach - Dancing performance in the Michalovce city

26.09.2011 22:03

Prijali sme pozvanie vystúpiť na akcii v Michalovciach. Akcia Happy Tails - Šťastné chvostíky, ktorá sa konala na podporu Michalovského útulku, bola bohatá na sprievodný program - prezentáciu kynologických disciplín. Vidiet ste mohli veľa rôznych športov ako agility (ktoré sme si skúsili aj my), dogdancing, coursing.. vidiet ste mohli aj ukážku práce policajných kynológov a canisterapiu. My sme vystupovali v rámci prezentácie Dogdancingu - Tanca so psom. Romana z UVP mne, Elinke a Maťke so Zorrkom, ktorí tiež tancovali robila odvoz a fotografa zároveň, za čo jej ďakujeme. Ukážku agility a tanca predviedla aj Lenka so Smajlim, pri ukážke trikov som im robila moderátorku. Celým program sprevádzala moderátorka a zároveň úžasná osôbka v jednom - Janka Hospodárová.Organizačnému tímu ďakujeme v prvom rade za pozvanie spestriťich akciu Happy Tails aj naším vystúpením. Ďakujeme aj za skvelé a chutné pohostenie (vynikajúce jednohubky a guláš) a to dokonca s obsluhou, ktoré pre nás mali organizátori prichystané! Ďakujeme vám za pozvanie pani Michaela, radi sme vám pomohli ak bude príležitosť tak v budúcnosti ešte radi pomôžeme.

We received an invitation to the dancing performance on the action Happy Tails in Michalovce city Action was realized to help shelter in Michalovce. The program was rich accompanying program - presentation cynological disciplines. You could  see a lot of sports such as agility, dogdancing, coursing and there was demonstration of canistherapy too. We has performance of dogdancing. Romana from UVP me with Elinka and Maťa with Zorrko (who also danced) did the driver and photographer, thank you.  Agility demonstration and dance showcased Lenka with her dog Smaily, in tricks I did moderator for them. The whole program was accompanied by a moderator and also one amazing person - Janka Hospodárová.  Organising team, thank you for inviting me to your action for shelter in Michalovce city -  HappyTails. Thanks for the great refreshment and delicious (great snacks and stew), and even with service, which for us organizers have! Thank you for inviting Mrs. Michaela, we can help you in the future, happy to help.