Vystúpenie pre najmenších..... Performance for little children in nursery

30.06.2011 22:04

Dnes sme mali vystúpenie pre tých najmenších divákov - pre detičky v jasliach (a tiež ich rodičov a panie vychovávateľky) Po úvodnom slove, ktoré som mala tentokrát ja, si premiérovo skúsila tanečné prvky Janka s Roxym.  Potom nasledoval náš tanec s Elinkou a posledný tanec mala Lenka a jej Smaily. Deti sa na záver pridali svojim tancom ku psíkom. Naše vystúpenie sme ukončili krátkou ukážkou poslušnosti. Po vystúpení nás odmenili potleskom a pohostili domácimi koláčikmi a vodou. Ďakujeme za pozvanie Karin, ktorá aj týmto chcela deťom spríjemniť posledný deň v jasliach tento školský rok.

Today we have another performance for little children in nursery. It was first time when we has performance for childern in nursery. Thanks Karin for invite me.