Vystúpenia s Elinkou v roku 2018

03.02.2019 15:58

Rok 2018 bol pre nás dosť náročný ale absolvovali sme zopár súťaží 

V marci sme sa v Bratislave zúčastnili súťaže odloženie s rušivými vplyvmi

V apríli sme sa v Župčanoch zúčastnili súťaže základnej poslušnosti